Открита процедура за строителствоУникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0020

Процедура: Открита процедура за строителство

Име: „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” и „Рехабилитация на общински път HKV-1008, разклон от път ІІІ-506, с.Каснаково – с. Клокотница” Подобект „от О.Т. 17 до О.Т. 41+25 м.” по проект „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.”.

Документация за участие може да изтеглите от тези линкове:

1. dokumentacia smr dimitrovgrad za dostap_1.zip

2. dokumentacia smr dimitrovgrad za dostap_2.zip


СЪОБЩЕНИЕ
 

        Уважаеми участници, 

        Уведомяваме Ви, че цената на документацията може да се плати в касата на Община Димитровград, гр.Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15, партерен етаж или по банков път по следната банкова сметка: 

       Банка: Райфайзенбанк ЕАД
       BIC: RZBBBGSF
       IBAN: BG62 RZBB 9155 8422 3038 01
       вид плащане : 447000 .

Файлове: