Открита процедура


    Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0019

    Процедура: Открита процедура

    Име: : „Снегопочистване и зимно поддържане на  улична мрежа и общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Димитровград за оперативен сезон 2012/2013 година”, както следва:
    -
Обособена позиция № 1.  Район с.Райново, с. Долно Белево, с. Злато поле, с. Малко Асеново, с. Голямо Асеново,  с. Радиево, с. Бряст и с. Здравец с обща дължина на улична мрежа 72,5 км и общинска пътна мрежа - 29,1 км или общо за зимно поддържане 101.6 км;
    - Обособена позиция № 2. - Район с. Брод с обща дължина на улична мрежа 14,6 км или общо за зимно поддържане 14.6 км;
    - Обособена позиция №3. - Район с. Черногорово с обща дължина на улична мрежа 16,0 км или общо за зимно поддържане 16.0 км;
    - Обособена позиция №4. - Район с. Воден с обща дължина на улична мрежа 7,2 км или общо за зимно поддържане 7.2 км;
    - Обособена позиция №  5. - Общински път HKV1002 (Димитровград - Черногорово – Воден – граница общ.) – включващ общо общинска пътна мрежа 10 км. или общо за зимно поддържане 10.0 км;
    - Обособена позиция № 6. - Район с. Каснаково с обща дължина на улична мрежа 8,2 км и общинска пътна мрежа - 2,8 км или общо за зимно поддържане 11.0 км;
    - Обособена позиция № 7. - Район с. Сталево и с. Скобелево с обща дължина на улична мрежа 23,9 км и общинска пътна мрежа - 9,5 км или общо за зимно поддържане 33.4 км;
    - Обособена позиция № 8. - Район с. Великан с обща дължина на улична мрежа 4,0 км и общинска пътна мрежа - 2,3 км или общо за зимно поддържане 6.3 км;
    - Обособена позиция № 9. - Район с. Длъгнево с обща дължина на улична мрежа 4,0 км и общинска пътна мрежа - 8,2 км или общо за зимно поддържане 12.2 км;
    - Обособена позиция № 10 - . Район гр. Меричлери с обща дължина на улична мрежа 15,0 км и общинска пътна мрежа - 8,0 км или общо за зимно поддържане 23.0 км;
    - Обособена позиция № 11. - Район с. Крепост с обща дължина на улична мрежа 20,0 км и общинска пътна мрежа - 2,9 км или общо за зимно поддържане 22.9 км;
    - Обособена позиция № 12. - Район с. Ябълково, с. Горски извор и с.Светлина с обща дължина на улична мрежа 55,3 км, общинска пътна мрежа – 17,1 км и частично републикански път III-807 – 7,3 км.  или общо за зимно поддържане 79,7 км;
    - Обособена позиция № 13. - Район с. Крум с обща дължина на улична мрежа 8,1 км и общинска пътна мрежа - 5,0 км или общо за зимно поддържане 13,1 км;
    - Обособена позиция № 14. - Район с. Добрич с обща дължина на улична мрежа 15,4 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 20.0 км;
    - Обособена позиция № 15. - Район с. Върбица с обща дължина на улична мрежа 14,0 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 18.6 км;
    - Обособена позиция № 16. - Район с. Бодрово с обща дължина на улична мрежа 13,8 км или общо за зимно поддържане 13.8 км;
    - Обособена позиция № 17. - Район с. Странско с обща дължина на улична мрежа 12,0 км и общинска пътна мрежа - 4,6 км или общо за зимно поддържане 16.6 км;

    Документация за участие може да изтеглите от този линк dokumentacia zimno poddarjane 2012-2013.zip

СЪОБЩЕНИЕ

 

                    Уважаеми участници,

 

                    Уведомяваме Ви, че след откриване на процедурата настъпи промяна в обслужващата банка на възложителя, поради което Ви указваме новата банкова сметка за депозити и гаранции, както следва:

 

                    
                        Банкa:            
Райфайзенбанк ЕАД

                        BIC:                  RZBBBGSF

                        IBAN:               BG27 RZBB 91553322 3038 09

Файлове: