Открита процедура „Избор на екип за управление на проект: „Димитровград за достъп” (

 

Уникален номер в регистъра на обществените поръчката: 00068-2012-0013

Процедура: Открита процедура

Име: „Избор на екип за управление на проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.”

Документация за участие може да изтеглите от тези линкове
dokumentacia Upravlenie 1.rar
dokumentacia Upravlenie 2.rar

Файлове: