Открита процедура Доставка на дидактически материали

 

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0014
Процедура: Открита процедура

Име: „Доставка на дидактически материали по проект BG051PO001-4.1.04-0041 „В хармония със себе си и света”, схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Документация за участие може да изтеглите от този линк dokumentacia didakticheski mataeriali.zip

Решение за промяна от този линк Reshenie promiana.pdf
Заповед за промяна от този линк Zapoved promiana.pdf
Образец № 7 от този линк Obrazec_7_oboroti_1.doc
Образец № 8 от този линк Obrazec_8_Spisak za izpulneni dogovori_1.doc

Файлове: