Открита процедура за изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0012

Процедура: Открита процедура

Име: „Изпълнение на мерки за публичност и информация на дейности по проект „Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население/Рома Алерт”

 Документация за участие може да изтеглите от следните линкове:
Линк1.
Линк2.
Линк3.
Линк4.

Файлове: