Открита процедура за „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.”


Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0011

Процедура: Открита процедура

Име: „Доставка на строителни материали и готови бетонови изделия за нуждите на Община Димитровград.”

с обособени позиции: Обособена позиция № 1. „Инертни материали”, Обособена позиция № 2. „Цимент”, Обособена позиция № 3. “Бой”, Обособена позиция № 4. “Асфалтобетон”, Обособена позиция № 5. „Готови бетонови изделия – павета”, Обособена позиция № 6. „Готови бетонови изделия – плочки и бордюри”

Документация за участие може да изтеглите от този линк

Файлове: