Публична покана за услуга

Публична покана за услуга с предмет:
„Подготовка на документации за процедури по Закона за обществените поръчки по проект: „Димитровград за достъп” (Dimitrovgrad to ACCESS), финансиран по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007 – 2013 г.”, съгласно Договор № В2.21.03.”
Публична покана

Пакет документи:
Линк1.
Линк2.

Дата на публикуване: 07.06.2012 г.
Срок на валидност на публичната покана (включително) 18.06.2012 г.
Срок за получаване на офертите: 18.06.2012 г. до 17:00 часа

 

Файлове: