Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград

    Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 00068-2012-0010

    Процедура: Открита процедура

    Име: „Изпълнение на мерки за публичност, информация и рекламни дейности по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”
    Лот 1. Мерки за разпространение на информация и публичност
    Лот 2. Подготовка и дизайн на рекламни и промоционални материали  по проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” – община Димитровград”
    Лот.3. Организация на събития и промотиране на комплекс „Светилище на нимфите и Афродита”
    Поръчката се обявява във връзка с подписан договор BG161PO001/3.1-02/2009/001 “Светилище на нимфите и Афродита – община Димитровград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

    Документация за участие може да изтеглите от следните линкове:
    Линк1.
    Линк2.
    Линк3

Файлове: