ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВОНаименование:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Изграждане на пожароизвестители инсталации в ОУ „Пенчо Славейков” и ОУ „Алеко Константинов” в Димитровград” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инвестиционно проектиране и изграждане на пожароизвестители инсталации в ОДЗ № 4 („Пролет”), ОДЗ № 3 (Марийно, Черноконево), ОДЗ № 1 („Йорданка Чанкова” и „Звънче”), ОДЗ „Райна Княгиня” филиал Детска ясла, Детска градина и Детска ясла „Слънце” и ОДЗ „Лилия”.

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

08.07.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

08.07.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация:  dokumentacia pojaroizvestiavone_008.zip

Уникален код на покана в АОП

9031384

Дата на публикуване: 27.06.2014 г.


Протокол: Protokol_pojaroizvestiavane.pdf  (дата на публикуване 18.07.2014 г.)

Файлове: