ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГА

Наименование:

Разработване на технически, икономически и финансов план за развитие на Община Димитровград по проект „ТЕРитория, енеРгия & Заетост (ТЕRRЕ)” по ОП „Югоизточна Европа 2007-2013”, SEE/D/0276/4.2/X.”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

07.07.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

07.07.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: 
dokumentacia TERRE_007_1.zip
dokumentacia TERRE_007_2.zip
dokumentacia TERRE_007_3.zip
Tehnicheska specifikacia_1.zip
Tehnicheska specifikacia_2.zip

Уникален код на покана в АОП

9031364

Дата на публикуване: 27.06.2014 г.

 Протокол: Protokol_TERRE.pdf (дата на публикуване 18.07.2014 г.)

Файлове: