ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА СТРОИТЕЛСТВО


Наименование:

„Ремонт на целодневна детска градина № 5, с. Горски извор, гр. Димитровград”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

07.05.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

07.05.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация:  dokumentacia_SMR G.Izvor_005.zip

Уникален код на покана в АОП:

9028885

Дата на публикуване: 30.04.2014 г.

Файлове: