ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УСЛУГАНаименование:

„Инвестиционно проектиране и изготвяне на работен проект на обект: „Изграждане на физкултурен салон на ОУ „Димитър Н. Матевски”, гр. Меричлери”, Община Димитровград.”

Процедура:

Публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП

Срок за получаване на оферти за участие:

14.03.2014 г. до 17:00 часа

Срок на валидност на публичната покана:

14.03.2014 г. до 17:00 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите от следния линк:

Документация: dokumentacia_proektirane_2.zip

Уникален код на покана в АОП:

9026622

Дата на публикуване: 07.03.2014 г.

Файлове: