ЦЪРКВА „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ” СЕЛО БОДРОВО

tabla_korekcii-2208-2_page_36_image_0002.jpg

Църквата “Свети Георги Победоносец” – с. Бодрово е построена през 1858 г. Тя е изградена благодарение на богатството и щедростта на Хаджи Георги, който получава разрешение за строеж на църква през 1856 г. Цялото село участва с труда си в построяването и.

Църквата е с каменен градеж, с абсида, с двускатен покрив. Иконите са изработени през 1859-1860 година от Никола Зограф. В североизточния ъгъл на църковния двор е изградена осемстенна каменна камбанария.