ЦЪРКВА „СВЕТИ ДИМИТЪР” СЕЛО ЯБЪЛКОВО

tabla_korekcii-2208-2_page_34_image_0002.jpg

Първата църква на с.Ябълково е строена през далечната 1842 г. по време на Османското владичество. Предтекстът за построяването и е, че се строи нова къща на свещеника на селото поп Калин.Голямото чирпанско земетресение от 1928 г. разрушава църквата. Тя е възстановена през 1930 г. със средства от фонд „Депозе” и дарения от цялото село. През 1950 г. зографът Петър Джамджиев от Пловдив я изографисва.

Сградата на църквата е масивна, тухлена, с двускатен покрив, открита галерия от запад и юг. Кулата на камбанарията е построена в северозападния ъгъл с вход от галерията откъм запад. До църквата има и аязмо.