НАОП „ДЖОРДАНО БРУНО”

НАОП „ДЖОРДАНО БРУНО”

Планетариумът е първият в България и на Балканския полуостров.

Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно” са открити официално на 24 май 1962 г. Комплексът е разположен в парк „Н.Й.Вапцаров” и включва звездна зала с 60 седящи места, корпус с кабинети и учебни зали, наблюдателен павилион с два телескопа.

В двора на комплекса се намира и първата, построена извън София, Сеизмична станция към Геофизичния институт на БАН.