ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ”

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ”

Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” Димитровград, е създаден през 1953 година с Указ на Държавния съвет на България. Той e единственият държавен театър в не окръжен град в който и до днес публиката пълни салоните.

В началото на театралния сезон всяка година през месец октомври в ОДТ „Апостол Карамитев” се провежда фестивал на актьорското майсторство „Любимец 13” – един поклон пред паметта на патрона на театъра, големия български актьор Апостол Карамитев.

Интересен факт е, че столовете в залата на театъра са първите, които са били в Народния театър „Иван Вазов” и на един от тях е стоял Борис ІІІ.

За Димитровград театърът е специфичен духовен център, притегателно място за хора от различни поколения.