АРХИТЕКТУРЕН АНСАМБЪЛ НА БУЛЕВАРД „ТРЕТИ МАРТ”

АРХИТЕКТУРЕН АНСАМБЪЛ НА БУЛЕВАРД „ТРЕТИ МАРТ”

Димитровград има уникален облик. От месец април 2014 г. градът е част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа. Със своята визия той е пример за признание на стойността на архитектурното наследство на тоталитарните режими от ХХ век и неговата връзка с определени периоди от европейската история. Булевард „Трети март”, площадът и разположеният около него сграден ансамбъл е естетично решение за стила на дадената епоха и интересен поглед за ценителите на културния туризъм.