ВОДОНАПОРНА КУЛА

ВОДОНАПОРНА КУЛА

Водонапорната кула е считана за един от символите на Димитровград. Съоръжението е изградено веднага след пускането на Баронхиршовата железница / юни 1873 г. / и е сред най-старите исторически и архитектурни паметници в Димитровград.

Предвид опазване историческата памет на града и на неговите емблематични архитектурни обекти, се предвижда Водонапорната кула да бъде обявена за културна и историческа ценност и да се превърне в експозиционна площ, презентираща историята на изграждане и развитие на града. Целта е Водонапорната кула да се превърне в един от най-атрактивните и посещавани туристически обекти в Димитровград.