Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково.

Обявата за Уведомление за инвестиционно предложение за развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/Прогреса/ - имот №000193 намиращ се в землището на село Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково можете да видите тук.

Файлове: