Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "ОРГАНИК ЛЕНД" ООД

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса" с възложител "ОРГАНИК ЛЕНД" ООД можете да видите тук.

Файлове: