„Обновяване на дворното пространство на Детска градина "Осми март”

Финансиращ орган:

МТСП, Проект "Красива България" 2017

 

сума в лева:

99 980

 

период на изпълнение:

14.03.2017-31.12.2017

 

 

Цел на проекта:

По проект е предвидено допълване, подмяна и изграждане на алейната мрежа и функционално обогатяване на дворното пространство. Ще бъдат обособени отделни площадки за децата от различните възрастови групи. Монтирани ще бъдат пейки и кошове за отпадъци, както съоръжения за деца с двигателни проблеми. Разработката включва и достъпен маршрут до площадките, ново озеленяване и зелени огради, както и парково осветление.

Последна промяна: 06:40:30, 06 март 2020

Още новини

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”

397

„Осигуряване на топъл обяд в община Димитровград”   Финансиращ орган: Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане   сума в лева: 53299,51   период на изпълнение: 20.07.2016-04.2017     Цел на проекта: Осигуряване  чрез обществената трапезария на топъл обяд (храни и/или основно материално подпомагане) на най-нуждаещите се: лица и…

"Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/"

390

Финансиращ орган: Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег ИПП ТГС България-Турция 2014-2020: ЕС- Инструменти за предсъединителна помощ и национално съфинансиране от България и Турция   сума в лева: 522 843,12   период на изпълнение: 20.03.2017 - 21.06.2018   Цел на проекта: Програма за транснационално сътрудничество България - Турция 2014 - 2020…

Към всички новини