ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на СИК в МБАЛ „Св.Екатерина“

Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022г. с Указ №213/01.08.2022г. на Президента на Република България, обн. ДВ бр. 61/02.08.2022г., отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 47-то Народно събрание във връзка с провеждане на консултации за определяне на състав на СИК 290900059.

Срещата ще се проведе на 29.09.2022г. от 18.00ч. в сградата на общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, Конферентна зала, етаж ІI, при спазване на настоящите противоепидемични мерки.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград