ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022 г.

 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

 

1 –НАПРАВЛЕНИЕ – КРЕПОСТ – 10.00 часа

 

080 с. Крепост - училище

081 с. Крепост - училище

 

2 - НАПРАВЛЕНИЕ - ГОРСКИ ИЗВОР – 10.00 часа

 

065 с. Светлина - кметство

066 с. Г.извор - училище

067 с. Г.извор - училище

 

3 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЯБЪЛКОВО – 10.10 часа

 

068 с. Крум - кметство

069 с. Ябълково - училище

070 с. Ябълково - училище

071 с. Сталево - читалище

072 с. Скобелево - читалище

073 с. Върбица - кметство

074 с. Бодрово - пенсионерски клуб

 

4 - НАПРАВЛЕНИЕ - ДОБРИЧ – 10.30 часа

 

062 с.Добрич - бивше училище

063 с. Добрич - бивше училище

064 с. Каснаково - кметство

 

5 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЧЕРНОГОРОВО 10.30 часа

 

082 с. Черногорово - ритуална зала

083 с. Воден - кметство

 

6 - НАПРАВЛЕНИЕ – МЕРИЧЛЕРИ- 10.40 часа

 

075 с. Великан - читалище

076 гр.Меричлери - училище

077 гр.Меричлери - училище

078 гр.Меричлери - училище

 

7 - НАПРАВЛЕНИЕ – БРОД – 10.50 часа

 

090 с. Брод - читалище

091 с. Д.Белево - пенсионерски клуб

060 с. Злато поле - ритуална зала

061 с. Райново - кметство

 

 

8 - НАПРАВЛЕНИЕ – РАДИЕВО – 11.00 часа

 

087 с. Радиево - читалище

088 с. Г.Асеново - пенсионерски клуб/здравна служба

089 с. М.Асеново - кметство

 

8 - НАПРАВЛЕНИЕ – СТРАНСКО – 11,10 часа

 

079 с. Длъгнево - пенсионерски клуб

084 с. Бряст - читалището

085 с. Здравец - читалището

086 с. Странско - Младежки клуб

 

 

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 01.10.2022г.

 

ГРАД ДИМИТРОВГРАД

 

 

кв.” РАКОВСКИ “ I ЧАСТ – 11.30 часа

 

040 ПГ „Асен Златаров” - бул. “Д.Благоев” № 84

 

кв.”ИЗТОК” – 11.30 часа

 

056 ОУ ”П.Яворов” - кв.”Изток” 1

057 ДГ “Лилия”- южен вход - кв.”Изток” 2

058 ДГ “Лилия”- южен вход - кв.”Изток” 2

 

кв.” РАКОВСКИ “ II ЧАСТ – 11.40 часа

 

036 ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19

037 ДГ № 4 (филиал “Пролет”) - ул. „Кап. П. Войвода” №19

 

кв.”Д.БЛАГОЕВ “ I ЧАСТ – 11.45 часа

 

043 ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

044 ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

046 ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

047 ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

048 ОУ „П.Славейков” - ул. “Д.Димов”

 

кв.”ДРУЖБА” “ I ЧАСТ - 11.50 часа

 

027 ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

028 ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

029 ДГ № 4 (филиал „Радост”) - ул. „Хр. Смирненски”№ 1

 

кв.” РАКОВСКИ “ III ЧАСТ – 12.05 часа

 

038 Клуб на пенсионера - ул. “Г.Делчев”

039 Клуб на пенсионера ул. “Г.Делчев”

 

кв.”ВУЛКАН”, кв.”МАРИИНО” – 12.10 часа

 

052 Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54

054 Читалище „Н.Хайтов” - кв.”Мариино”, бул. Съединение” № 54

053 ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”

055 ДГ № 3 (филиал „Звездица”) - ул. „Бригадирска” № 58, „Мариино”

 

кв.”Д.БЛАГОЕВ “ II ЧАСТ - 12.15 часа

 

041 ПМГ “Иван Вазов” - ул. „Елин Пелин”

042 ПМГ “Иван Вазов” - ул. „Елин Пелин”

045 ПМГ “Иван Вазов” - ул. „Елин Пелин”

 

кв.”СЛАВЯНСКИ”- 12.20 часа

 

006 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

007 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

010 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

016 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

018 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

020 ПЕГ ”Ив. Богоров” - бул.”Хр.Ботев” № 45

008 Читалище „Устрем” ул. „Вл. Поптомов” № 4

009 Пенсионерски клуб „Славянски” – ул. „Вл. Поптомов” № 4

 

кв.”ДРУЖБА” II ЧАСТ - 12.35 часа

 

024 СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27

025 СУ ”Л.Каравелов” - ул.”З.Зограф” № 27

030 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

031 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

032 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

033 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

034 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

035 СУ ”Л.Каравелов”- ул.”З.Зограф” № 27

026 ДГ „Райна Княгиня”, северен вход - ул.”З.Зограф” № 30

 

кв. “ ХР. БОТЕВ “ – 12.50 часа

 

011 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

012 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

013 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

014 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

015 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

017 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

019 ОУ ”Ал.Константинов” - ул.”Хр.Г.Данов” № 3

 

кв.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – 13.00 часа

 

001 ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1

002 ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1

003 ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1

004 ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1

005 ОУ”В.Левски” - ул. „Бузлуджа”№ 1

 

кв.”КАМЕНЕЦ” – 13.10 часа

 

021 Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

022 Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

023 Спортна зала „Младост” - бул.”Ст.Стамболов” № 1

 

кв.”ЧЕРНОКОНЕВО” – 13.20 часа

 

049 ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8

050 ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8

051 ОбУ”Кирил и Методий”, ул. „Милеви скали” № 8

 

МБАЛ – 13.30 часа

 

059 МБАЛ “Св.Екатерина” - бул. „Хр.Ботев” № 29

 

 

Материалите ще се получават в зала “Гросето”, сградата на общинска администрация, Димитровград на адрес: гр. Димитровград, бул. „Г.С.Раковски” № 15.