Отчети

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2022 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС към 31.03.2022 г. Текущо изменение и касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 30.06.2022 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата…

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2022 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2022 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2022 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2022 г. Ежемесечен отчет…

Заверен годишен финансов отчет за 2021 година

Решение № 812/19.09.2022 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2021 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2021 година Баланс и отчет на приходите и…

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2021 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и…

Заверен годишен финансов отчет за 2020 година

Решение № 544/30.09.2021 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2020 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2020 година Баланс и отчет на приходите и…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2021 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2021 г. Текущо изменение и касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 30.06.2021 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2020 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г. Текущо изменение и касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 30.06.2020 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства…

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2020 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2020 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2020 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г. Ежемесечен отчет…

Заверен годишен финансов отчет за 2019 година

Решение № 280/24.09.2020 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2019 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2019 година Баланс на Община Димитровград към…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2019 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 31.03.2019 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 30.09.2019…