Отчети

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2024 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2024 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2024 г.

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2023 година

  Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2023 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2023 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2023 г Ежемесечен…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2023 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград към 31.03.2023 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград към 30.06.2023 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от…

ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА

Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2022 година Баланс и отчет на приходите и разходите на Община Димитровград към 31.12.2022 година Обяснителна записка за оповестяване на счетоводната политика на Община Димитровград и приложението на НСС към…

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2022 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2022 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2022 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2022 г. Ежемесечен отчет…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2022 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от ЕС към 31.03.2022 г. Текущо изменение и касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Димитровград към 30.06.2022 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата…

Заверен годишен финансов отчет за 2021 година

Решение № 812/19.09.2022 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2021 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2021 година Баланс и отчет на приходите и…

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2021 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 28.02.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2021 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и…

Заверен годишен финансов отчет за 2020 година

Решение № 544/30.09.2021 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2020 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2020 година Баланс и отчет на приходите и…