Отчети

Ежемесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2020 година

Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.01.2020 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 29.02.2020 г. Ежемесечен отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г. Ежемесечен отчет…

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2020 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 31.03.2020 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС към 30.06.2020 г.

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС на Община Димитровград за 2019 година

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 31.03.2019 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 30.06.2019 г. Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета, капиталовите разходи и сметките за средства от ЕС към 30.09.2019…

Месец Декември 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.12.2019 г.

Месец Ноември 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 30.11.2019 г.

Месец Август 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.08.2019 г.

Заверен годишен финансов отчет за 2018 година

Решение № 1229/25.04.2019 г. на Общински съвет - Димитровград за приемане на годишния отчет за касово изпълнение на Община Димитровград за 2018 година Одитен доклад за заверка на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Димитровград за 2018 година Баланс на Община Димитровград към…

Месец Юли 2019 г.

Ежемесечен отчет на Община Димитровград към 31.07.2019 г.