Обявления за конкурси

КОНКУРС за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за разкриване и управление на социалната услуга Кризисен център за лица (възрастни/родители и деца), пострадали от домашно насилие и трафик на хора на територията на община Димитровград.