Община Димитровград обявява подбор по документи за:

Община Димитровград обявява подбор по документи за:

 

  1. медицинска сестра на постоянно място в яслена група към Детска ясла „Райна княгиня”.

В подбора за медицинска сестра в яслена група могат да участват лица с квалификация медицинска сестра, фелдшер или акушерка с образователно квалификационна степен „Специалист” или „Бакалавър”.

 

  1. завеждащ здравен кабинет на постоянно място в ОУ „Пенчо Славейков”

 

  1. завеждащ здравен кабинет на постоянно място в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”

В подбора за завеждащ здравен кабинет могат да участват лица с квалификация:

  1. правоспособен лекар или специалист по хигиена на детско-юношеската възраст, педиатрия или обща медицина;
  2. медицинска сестра или фелдшер с образователно квалификационна степен „Специалист” или „Бакалавър” и професионален опит по специалността: минимум 3 години.

 

Задължително условие е членството на кандидатите в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Заявления се подават в деловодството на Общината - гише №1, първи етаж, Общинска администрация, бул. „Г.С.Раковски” №15.

 

Към заявлението трябва да бъдат приложени: автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от трудова книжка (документ, доказващ стаж по специалността - ако има такъв) и документ, доказващ членството в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Заявления ще се приемат до 12:00 часа на 29.07.2022г.

 

за допълнителна информация: тел. № 0391 68 273 Диана Дончева.