СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.

 

 

  1. Анелия  Шишкова, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул. „***********” № **                                                                                                                                                     ДОКУМЕНТИ

 

  1. Гергана Иванова, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, бул. „*********” № **, вх. *, ет.*, ап.*

                                 ДОКУМЕНТИ

  1. Айсевил Абил, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул. „*********” № *, вх. *, ет.*, ап.*

                                                                                                                                                        ДОКУМЕНТИ

  1. Таня Радичева, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул. „******” № **

                                                                                                                                                      ДОКУМЕНТИ

  1. Юлита Панева, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул. „******” № **

                                                                                                                                                      ДОКУМЕНТИ

  1. Атанаска Кавалджиева, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул. „***********” № **

                                                                                                                                                     ДОКУМЕНТИ

  1. Валентина Райкова, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, бул. „*********” № **, вх. *, ет.*, ап.*

                                                                                                                                                       ДОКУМЕНТИ

 

 

 

 

С уважение,

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Председател на комисията

 

 

Файлове: