ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, МАНДАТ 2023-2027 Г

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО,

МАНДАТ 2023-2027 Г


На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 765/30.06.2022 г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2023-2027 г. на 12.08.2022 г. (петък) от 15,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград

 

Юлиян Семерджиев: Добър ден! В 15 ч. започваме процедурата по избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Хасково. Всички, които присъствате сте допуснати, въз основа на подадените Ви документи, т.е. Вашите кандидатури отговарят на изискванията за съдебни заседатели. В момента ще пристъпим към последната фаза – събеседване със всеки един от Вас поотделно. Ще започнем по реда на подаване на документите, ако имате някакви въпроси във връзка с процедурата може да ги зададете, Вие сте се запознали, Вашия статут е описан в Закона за съдебната власт, след конкурса предстои клетва, след което стъпвате в правата на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково. Това, което се изисква от ОбС, с изслушването приключва, ние ще предадем документацията към Окръжен съд – Хасково, те ще Ви се обадят за следващата част от процедурата. Днес ще бъде само изслушването. Някакви въпроси? Сега да остане Анелия Шишкова. Така, не се притеснявайте, това не е изпит, просто събеседване, няма нищо страшно! Знаете, че функцията на съдебния заседател се предполага да бъде заета от лица с изявени качества, описани в закона. Съвсем накратко да се представите, с какво се занимавате, какво Ви мотивира да бъдете съдебен заседател?

Анелия Шишкова: Анелия Шишкова, на 38 г. от гр.Хасково, от 8 г. живея в Димитровград, щастливо омъжена с две деца- на 6 и 5 г., 24 часа в седмицата гледам си децата, домакиня и мотивацията ми да стана съдебен заседател – да видя как процедира съдебната система в България, да се запозная с нови хора.

Юлиян Семерджиев: Знаете, че Вашия глас е равностоен на съдийския глас, нали така?

Анелия Шишкова: Да, да, имам доста хора в обкръжението, които са в съдебната система и винаги ми е било приятно да контактувам с тях.

Юлиян Семерджиев: В Окръжен съд – Хасково са по-тежките дела, вашият глас е от решаващо значение, добре е, че сте запозната с функцията на съдебните заседатели. Добре е да си изчетете подробно в Закона за съдебната власт Вашите правомощия, ще Ви бъдат обяснени при клетвата. Имате възможност да присъствате?

Анелия Шишкова: Имам, да! Безработна съм! Нямам проблем, имам кой да ми гледа децата.

Юлиян Семерджиев: Пожелаваме Ви успех в предизвикателството! Това е за един мандат, след като положите клетва, ще бъдете съдебен заседател на повикване, надяваме се да представите достойно димитровградската общественост!

Гергана Иванова: Здравейте!

Юлиян Семерджиев: Здравейте! Като за начало най-добре да се представите, да кажете нещо за себе си, какво Ви мотивира да участвате?

Гергана Иванова: Явяването ми днес тук е за втори мандат като съдебен заседател, към момента все още съм действащ съдебен заседател към Окръжен съд- Хасково, психолог съм по професия, имам опит в тази професия и участието ми, гласа, който бих дала от името на народа, мисля че е достатъчно добро като мотивация. В същото време, като човек трябва да носим отговорност, да бъдем за справедливото, за доброто.

Юлиян Семерджиев: Благодаря! Вие казахте, че сте сега действащ съдебен заседател, значи няма смисъл да ви запознавам, просто от любопитство – често ли Ви викат?

Гергана Иванова: Имало е години, в които често са ме викали, но предвид, че съм действащ психолог…

Юлиян Семерджиев: Имате и други ангажименти, но като цяло Ви допада.

Гергана Иванова: Някак си се доближава до моята сфера. Работила съм в Център за домашна подкрепа, ЦОП в Хасково, също така към ПИЦ съм работила с деца и младежи, които са имали нужда в тази сфера от помощ.

Юлиян Семерджиев: Ясно! Благодаря Ви! Пожелаваме Ви успешен следващ мандат!

Вие сте Айсевил, може би като за начало да кажете повече за себе си, с какво се занимавате, какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател?

Айсевил Абил: По професия съм соц. работник, завършила съм с отличие Медицински факултет в Стара Загора, профил Социални дейности, известно време работих в адв. кантора, преди това съм работила като соц. работник, занимавала съм се със съдействие в една фондация за превенция на суитсидизма. Това е тема, която ме касае, също имам опит с наркозависими. Била съм завеждащ личен състав в строителна фирма, работила съм в „Здраве за всеки” – една фондация, която се занимаваше с предоставяне на технически помощни средства за инвалиди. Това е!

Юлиян Семерджиев: В социалната сфера.

Айсевил Абил: Да!

Юлиян Семерджиев: Сега, това като бъдещо предизвикателство към Вас, което идва като нещо ново, интересно за Вас.

Айсевил Абил: Аз имах невероятния шанс да работя в адв. кантора по стечение на обстоятелствата, след като бях член на ОИК, работих с юристи, работата ми там ми даде много. Затвърди моите принципи за справедливостта, аз винаги имам собствено мнение, гражданска позиция, винаги изразявам това, което мисля, но в същото време изпитвам огромен респект към законността, реда, смятам че бих била полезна, моята професия би била полезна в тази сфера и разбира се, имам желание да се развивам, да науча нови неща, защото знанието е сила, усъвършенстването е смисъла на всеки живот.

Юлиян Семерджиев: Вашата дейност в сферата на соц. дейности е предимство. Вие знаете, че имате равен глас със съдията, което до голяма степен ще Ви накара още повече да вниквате в тази материя и да бъдете отговорна към дейността на съдебния заседател.

Айсевил Абил: Разбира се! Аз винаги поемам моите ангажименти с вяра и отговорност, винаги със справедливост, винаги изразявам мнението си, мога да се изразявам аргументирано.

Юлиян Семерджиев: Имате възможност да пътувате?

Айсевил Абил: Имам да! В момента пиша реферати на студенти в моята сфера, имам време, да, ангажирана съм, когато аз реша, имам, само да сме здрави, това е най-важното!

Юлиян Семерджиев: Колеги, Вие нещо да попитате? Процедурата след това е вече в ръцете на Окръжен съд – Хасково, те ще Ви се обадят.

Айсевил Абил: Само имам един въпрос, понеже за първи път ще бъде това предизвикателство за мен, как е начина на призоваване?

Юлиян Семерджиев: По телефона Ви се обаждат. Като извършим процедурата по събеседване, ще изпратим всички документи в Окръжен съд и вече те ще се свържат с Вас, за да Ви кажат ден, в който ще отидете да положите клетва. Оттам започва да тече Вашия мандат, от 2023 до 2027 г. и за всяко едно дело, когато има, в зависимост от администрацията, преценят кой да викат, питат Ви имате ли възможност…

Айсевил Абил: Преценяват според естеството от делото или ротационен принцип?

Юлиян Семерджиев: Да, някакъв ротационен принцип е, ако сте ангажирана, казвате че не можете, не е проблем да не се явите, но вече след като поемете едно дело, има дата, може да се гледа и в няколко поредни заседания, влизате в съдебния съства на това дело и вече за всяка следваща дата Вие знаете, първия път Ви се обаждат по телефона и Ви казват, че има дело на еди коя си дата, в еди колко си часа, „Имате ли възможност?”, ако нямате друг път ще Ви се обадят. Общо взето либерален е механизма.

Айсевил Абил: Благодаря!

Юлиян Семерджиев: Поздравяваме Ви за успешно преминалото събеседване и се надяваме, че ще Ви бъде интересно!

Айсевил Абил: Много благодаря! Надявам се да бъда полезна, най-вече!

Юлиян Семерджиев: Само да кажете на Таня да влезе.

Таня Радичева: Добър ден!

Юлиян Семерджиев: Здравейте!

Ние се познаваме, но все пак и за колегите да се представите и да кажете за протокола, с какво се занимавате.

Таня Радичева: Казвам се Таня Радичева. Зад гърба си имам тридесет години стаж в съда, шестнадесет от които съм работила със съдия, който гледаше предимно наказателни дела и съм работила със съдебни заседатели. Била съм от другата страна на нещата. Знам за какво става въпрос, всичко ми е пределно ясно, познавам съдиите в окръжния съд. Желанието ми е да поработя, защото чувствам че мога, имам сили и в момента работя на половин щат, като кметски наместник на кв. Марийново и кв. Вулкан. Това е от мен, ако имате нещо? Но най-важното е, че материята ми е позната, животът ми отиде в съда. Тридесет години никак не са малко, малък стаж. Пенсионирах се през 2020 година и така.

Юлиян Семерджиев: Да, имате достатъчно опит, имате достатъчно знания.

Таня Радичева: Да, имам.

Юлиян Семерджиев: До сега, както се казва, сте трупали знания и сега вече е време да започнете да ги давате на съдебната система.

Таня Радичева: Дано да мога да бъда с нещо полезна и там, надявам се.

Юлиян Семерджиев: Имате възможност да участвате?

Таня Радичева: Контактна съм. Завършила съм „Публична администрация”. Второто ми е „Връзки с обществеността”, второ завършено след димпломна. Това е.

Имам кола, мога да пътувам, не ми е проблем. Нямам малки деца, нямам внуци, които да ми ангажират времето.

Юлиян Семерджиев: Разбирам, разбираме. Няма да ви разясняваме тогава, каква е процедурата.

Таня Радичева: Всичко ми е ясно.

Юлиян Семерджиев: Единствено ще пожелаем успех, да бъдете в полза на съдебната система!

Таня Радичева: А аз с повечето съдии да имаме някакъв контакт, защото без контакт не става работата.

Юлиян Семерджиев: Вече ще бъдете там на равнопоставено ниво.

Таня Радичева: Те доста от съдиите са тук от нашия съд възпитаници. Да, Да!

Юлиян Семерджиев: Ще бъдете разнопоставена на тях вече в съдебния състав, което е малко по-отговорно, но ще се справите.

Таня Радичева: Надявам се.

Юлиян Семерджиев: Да.

Таня Радичева: Това ли беше? Много Ви благодаря!

Юлиян Семерджиев: Поздравяваме Ви!

Така, за протокола ще кажем, че сме се обадили на Юлита Динкова Панева. Тя заяви, че няма възможност да присъства на днешното изслушване.

Заповядайте! Сега започваме събеседване с Атанаска Кавалджиева. Съвсем накратко, да се представите, да кажете нещо за себе си и да кажете какво Ви мотивира да се кандидатирате за съдебен заседател. Съвсем накратко!

Атанаска Кавалджиева: Казвам се Атанаска Кавалджиева. Винаги ми е било интересно, как работи правосъдието в България и как протича едно дело, защото само съм била на едно дело свидетел и това е било преди двайсетина години, почти нямам спомен. Просто ми е интересно, а и гласа на народа, чува ли се. В момента съм без работа и ако си намеря постоянна работа мога с тази да я съвместя и за това.

 

Юлиян Семерджиев: Разбирам. Имате възможност да пътувате, тъй като за съда в Хасково става въпрос?

 

Атанаска Кавалджиева: Да, то нали на половин час има автобуси? Няма проблем.

 

Юлиян Семерджиев: Знаете също, че Вие сте равнопоставена в съдебния състав, т.е. другите съдебни заседатели и съдията имате равен глас във вземането на крайното решение, което до известна степен е отговорност. Нали, но все пак Вие имате в себе си достатъчно увереност, че ще се справите?

Атанаска Кавалджиева: Да, така мисля, да.

Юлиян Семерджиев: А с какво казахте, че се занимавате?

Атанаска Кавалджиева: Химичен лаборант съм била до сега.

Юлиян Семерджиев: Химичен лаборант, добре.

Пламен Панев: По принцип знаете, че в Окръжен съд – Хасково се гледат наказателни дела, нали? Там, където ще бъдете съдебен заседател, това са дела, които са свързани с престъпления, относно по-тежки престъпления.

Атанаска Кавалджиева: Да.

Пламен Панев: Смятате, че ще се справите, нали?

Атанаска Кавалджиева: Мисля, че няма да имам проблеми с психиката, устойчива съм.

Пламен Панев: Това ми беше въпроса. Но все пак, защото може да има дела, които не са много, много (не се чува).

Юлиян Семерджиев: Хубаво е, че имате желание да се развивате. Ще се запознаете с материята по- подробно. Четири годишен е мантата. Знаете, че започва от 2023 до 2027 година, така че от тук нататък ще се свържат с Вас от Окръжен съд-Хасково и ще Ви поканят да отидете на клетва, и от момента на клетвата встъпвате в правата и задълженията на съдебните заседатели. От там нататък започва да тече и Вашият мандат.

Атанаска Кавалджиева: Да.

Юлиян Семерджиев: Някакви други въпроси Вие ако имате?

Атанаска Кавалджиева: Документите, когато ги подавах, имаше един документ до София, до „Разузнавателни дейности” тези, които са родени преди 16 юли 1973 година. Аз го получих това писмо.

Юлиян Семерджиев: Ако го носите, защото очаквахме от някого. Може би сте Вие?

Атанаска Кавалджиева: Да.

Юлиян Семерджиев: Ще го дадете и ще го приложим към останалите Ви документи. Това е един от документите, но понеже малко по-бавно идват, за това сега ще го добавим към останалите Ви документи.

Поздравяваме Ви! Успешно издържахте събеседването и от тук нататък ще Ви се обадят.

Атанаска Кавалджиева: Довиждане!

Юлиян Семерджиев: Всичко хубаво!

Само за протокола ще кажа, че последния кандидат- Валентина Пейчева Райкова ме уведоми по телефона, че поради заболяване няма възможност да дойде. Но тя, тъй като е действащ съдебен заседател към момента, считам че отговаря на изискванията за избор, като съдебен заседател. Така че, колеги, мисля, че се обединяваме към това, че тя има право, има и възможност да бъде избрана и тя за съдебен заседател.

От общо седемте подали документи, единствено заяви отказа си Юлита Динкова Панева. Това е, закривам заседанието.

 

 

 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Председател на Комисията                                                                                                               Протоколист:

                                                                                                                                               / Т. ДОБРЕВА/