Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2022 г. (петък), от 18.30 часа

 

 

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на Тържествена сесия Общински съвет на община Димитровград, по повод Деня на Димитровград - 02. 09. 2022 г. (петък), която ще се състои от 18:30 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

  1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет-Димитровград
  2. Приветствия на Кмета на Община-Димитровград
  3. Приветствия на Председателите на сесийни групи към Общински съвет-Димитровград
  4. Приветствия на гости на Община-Димитровград
  5. Посмъртно удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград на Петко Христов Чурчулиев и връчване на плакет и удостоверение на наследниците му
  6. Удостояване с почетен плакет на Исторически музей – Димитровград, по случай навършени 70 години от създаването му през 2021 година
  7. Удостояване с почетен плакет на Забавно - духов оркестър Димитровград, по случай навършени 70 години от създаването му през 2021 година
  8. Удостояване с почетен плакет на Акустично Джазово Трио, по случай навършени 35 години от създаването му през 2021 година
  9. Удостояване с почетен плакет на Център за подкрепа за личностно развитие – Народна астрономическа обсерватория и планетариум (ЦПЛР-НАОП) „Джордано Бруно”, по случай навършени 60 години от създаването му през 2022 година
  10. Удостояване с почетен плакет на Художествена галерия "П.Чурчулиев" – Димитровград, по случай навършени 60 години от създаването й през 2022 година

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград