Обявление за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград

 

 

В деловодството на Общински съвет - Димитровград до 30.04.2023г. са постъпили 2 /две/ предложения за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”, както следва:

 

  1. Предложение с вх. № ОбС-07-77/20.03.2023г. от Граждански инициативен комитет относно: Номинация на проф. д.ю.н Иван Русчев – член-кореспондент на Българската академия на науките с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград”; - Документи

 

  1. Предложение с вх. № ОбС-07-109/27.04.2023г. (КВ-18-308#1/27.04.2023г.) от Граждански инициативен комитет относно: Номинация на Иван Евлогиев с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград”; - Документи

 

На основание чл. 25 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград ОБЯВЯВАМ предложените кандидатури в сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” за обществено обсъждане, което на основание чл. 25, ал.2 от горепосочената наредба трае един месец считано от 02.05.2023г. до 02.06.2023г.

На основание чл. 25, ал.3 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград насрочвам среща на обществеността, която ще се проведе на 05.06.2023г. (понеделник), от 17:00ч. в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград, на която могат да присъстват всички желаещи граждани, които искат да изразят мнение за кандидатурите. На срещата ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения.

 

Подробна биография на предложените кандидатури и мотиви за предложенията може да намерите на посочените към обявлението линкове.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: