Обявление за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”

ОБЯВЛЕНИЕ

за насрочване на обществено обсъждане на кандидатурите за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград

 

 

В деловодството на ОбС - Димитровград до 30.04.2022г. са постъпили следните предложения за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Димитровград”:

 

  1. 9.04.2022г. от Граждански инициативен комитет за удостояване посмъртно на Господин Тончев Тонев с отличието „Почетен гражданин на 2Предложение с вх. № ОбС-07-94/община Димитровград
  2. (изх. № РД-28-173/29.04.2022г.) от Иво Димов – кмет на Предложение с вх. № ОбС-07-95/29.04.2022г.Община Димитровград за удостояване посмъртно на Петко Христов Чурчулиев с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград

 

На осн. чл. 25 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград ОБЯВЯВАМ предложените кандидатури в сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” за обществено обсъждане, което на осн. чл. 25, ал.2 от горепосочената наредба трае един месец считано от 13.05.2022г. до 13.06.2022г.

На осн. чл. 25, ал.3 от Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград насрочвам среща на обществеността, която ще се проведе на 23.06.2022г. (четвъртък), от 17:00ч. в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград, на която могат да присъстват всички желаещи граждани, които искат да изразят мнение за кандидатурите. На срещата ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения.

 

Подробна биография на предложените кандидатури и мотиви за предложенията може да намерите на посочения към обявлението линк.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: