Проект за 600хил.лв. спечели община Димитровград

Проект за 600хил.лв. спечели община Димитровград

Община Димитровград спечели проект "Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ "Лилия" в с.Радиево" по Националната програма на МОН "ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022". Проектът е на стойност 600 000 лв и включва реконструкция и пристрояване на съществуващата сграда на основно училище "Христо Смирненски" с. Радиево, за да се създаде подходяща и качествена учебна и възпитателна среда за целодневно обучение в две групи по 24 деца от 4 до 6 годишна възраст, живеещи в с. Радиево и околните населени места (с. Странско, с. Здравец, с.Радиево, с. Бряст, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново). С реализацията на дейностите ще се осигурят условия за пълен обхват на децата в задължителна предучилищна възраст, като се предостави желаната от родителите възможност за целодневно обучение, както и ще се подобрят битовите условия в съществуващите помещения за постигане на максимално ефективна и здравословна образователна среда, ще се осигури възможност децата от цитираните населени места да получават предучилищното си образование в общинска образователна институция в по-голяма близост до местоживеенето им.

Последна промяна: 14:06:52, 13 ноември 2020

Още новини

Дариха защитни облекла за многократна употреба на болницата

50

Дарение на защитни облекла за многократна употреба за медиците в МБАЛ "Св.Екатерина" направиха днес съветниците от групата на ГЕРБ в местния Общински съвет. 20 бр. защитни облекла бяха предоставени на главния счетоводител на общинската болница г-жа Боряна Пенева от общинският съветник Божидар Петков. Инициативата на съветниците от ГЕРБ бе обявена…

УДЪЛЖАВА СЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПОЧАСОВИ МОБИЛНИ ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ BG05М9OP001-2.103-0081 „ЗВЕНО ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА – ДИМИТРОВГРАД”, ПРОЦЕДУРA BG05M9OP001-2.103 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ

96

Продължава предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05М9OP001-2.103-0081 „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, процедурa BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” в Община Дмитровград.  Кметът на Община Димитровград Иво Димов подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с…

Дарение за COVID отделението получи МБАЛ "Св.Екатерина"

348

Дарение за COVID отделението в МБАЛ "Св.Екатерина" направиха днес следобед кметове на малките населени места в община Димитровград, общински съветници от ГЕРБ, както и фирмите "Фрути транс", "Хомаг" и ресторант "Киряка". 60 комплекта спално бельо и 30 бр. възглавници произведени от местна фирма, предаде днес следобед кметът на село Черногорово и председател…

Към всички новини