Конкурс за подкрепа на книгоиздаването обяви общината

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с

Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОБЯВЯВА

 

конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2021 година

 

Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя в следните области:

 1. Област художествена литература – стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца;

2. Област литературознание – литературна история, монография, литературна критика;

 3. Област история, културология, краезнание – историческо изследване, краеведско изследване с приоритет изследвания, засягащи димитровградския регион, издания за личности с принос за културния облик на града и общината.

   Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат:

1. Физически лица;

      2. Народни читалища и юридически лица с нестопанска цел.

Кандидатите следва да отговарят на следните условия:

      1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;

      2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;

      3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;

      4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;

      5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;

      6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;

      7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

 

           В рамките на обявения конкурс кандидатите подават документи в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” 15, Център за информация и услуги за граждани, гише № 1 като предложенията трябва да съдържат:

      1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;

      2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;

      3. Творческа биография на кандидата;

      4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;

      5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;

      6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;

      7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.

 

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване с проектите за финансово подпомагане – 29 април 2021г.

 

 

 

За справки: тел. 0391/ 68280, 68282

 

 

 

Последна промяна: 09:23:28, 08 март 2021

Още новини

52 са заявили до момента желание да засаждат дръвчета в инициативата "Алея на новия живот"

128

Родителите на 52 деца, родени в периода 21.02.2020г. – 28.02.2021г. са заявили до момента желание да засадят дръвче за своята рожба, част от екологичната инициатива „Алея на новия живот”, организирана от Община Димитровград за единадесета поредна година. От понеделник желаещите ще могат да получават своите дръвчета от разсадника на фирма "Неотитан" в парк "Марица".…

От понеделник ще се изплащат възнагражденията на членовете на СИК

244

Във връзка с проведените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, община Димитровград уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията им ще започне от 11:00 часа на 19 април 2021 г. (понеделник) в зала Гросето, вход от към Ритуалната зала. Членовете на СИК/ПСИК е необходимо…

Иво Димов: "Усилията за възстановяване от пандемията трябва да имат силно социално измерение"

121

На 14 април се преведе дискусионна сесия, посветена на темата „Устойчивото местно икономическо развитие в Югоизточна Европа“, като сред основните говорители бе кметът на Димитровград Иво Димов, който е заместник-председател на УС на НСОРБ.   Той представи  работата на българските общини и опита на Димитровград за поддържане благополучието на гражданите…

Към всички новини