Новини на ОбС

Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка от Катя Панева относно: Създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград. 2. Докладна записка от Стефан Димитров - председател на Общински съвет…

Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка вх. № ОбС-07-521 от Стефан Димитров относно: Предоставяне на подходящо помещение и извършването на ремонт на същото за ситуиране на библиотеката на читалище „Отец Паисий Хилендарски” с. Длъгнево. 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-526 от Катя Панева относно: Разкриване на нови длъжности към детските градини.        3. Докладна…

Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка вх. № ОбС-07-456 от Стефан Димитров относно: Изграждане на външен асансьор от западната страна на общинска административна сграда, намираща се на бул. „Г. С. Раковски” № 13. 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-457 от Стефан Димитров относно: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване…

Гласуване по елетронен път за наградите на НСОРБ

Във връзка с връчването на традиционните награди на Националното сдружение на общините на Република България /НСОРБ/, е открит сайт, в който изцяло по електронен път ще се извършват номинациите в разделите „Общински дарител”, „Партньор на общините”, „Министър – партньор на общините” и „Народен представител – партньор на общините” - http://www.namrb.org/vote/.…

Не трябва да се допуска изграждането на кариера в Сталево

В никакъв случай не бива да се допуска изграждането на кариера в местността „Хасара” в землището на село Сталево. Това е категоричното становище на председателя на Общински съвет Стефан Димитров по повод инвестиционното намерение на „АС-Стоунс” ООД – град Пловдив за „Изграждане на кариера за добив на латити”. Не е…

ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД,   С Решение № 306 от 31 май 2012 г., На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 от Наредба…

ОБЯВА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД,   С Решение № 306 от 31 май 2012 г., На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл.38, ал.1 от Наредба…