Новини от програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

Изображение 30855

Ново модерно осветление ще се изгражда в парк "Вапцаров"

Предстои изграждане на подмяна на конвенционалното осветление в парк "Н. Й.Вапцаров" в гр. Димитровград с ново соларно оборудване, сподели заместник кмета Яшо Минков на пресконференция днес. Съвместно с екипа по проект „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират…

Изображение 29560

Изграждат еко осветление в парк "Н.Й.Вапцаров" по проект

Община Димитровград спечели проект по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство като водещ бенефициент с партньори община Златоград, община Любимец, Клуб „Икономика 2000“ и норвежката Сигра Груп АС, със заглавие „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към…

Заключителна пресконференция по проект “Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат ”

      Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 www.eeagrants.bg    „Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“   ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО   Проект BGENVIRONMENT-4.004-0001-C01 “Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на…

Приключи провеждането на специализирано обучение в областта на климата

Приключи провеждането на специализирано обучение в областта на климата в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0001-C01 „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и…

Партньорите по проекта от България участваха в учебно посещение в Норвегия

В периода 25-30 септември 2023 г. представители на общините Димитровград, Любимец и Златоград, Клуб „Икономика 2000“ и Фабрика за екологични инициативи участваха в учебно посещение в гр. Осло, Норвегия. Обучението се проведе в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0001-C01 „Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намалят емисиите на…