Народно читалище Просвета - 1896г. - гр. Меричлери

Народно читалище Просвета - 1896г. - гр. Меричлери

НЧ „Просвета-1896” в град Меричлери е основано през 1896 година от местните родолюбци Петко Милков и Милю Петков. 
    
На 12.03.1960 година е открита новата читалищна сграда, построена с доброволния труд на всички меричлерци. Управителният съвет създава широка база и активни читалищни членове.

Основен акцент в дейността на Народно читалище „Просвета-1896” е грижата за развитието на любителското художествено творчество, чрез което се реализират самодейните заложби на трудещите се и младежта. В читалището се извършва разнообразна и съдържателна културно-масова работа.През 60,70 и 80-те години, то бележи небивал напредък.За своята многостранна и народополезна просветна и художествена дейност Народно читалище „Просвета-1896” е наградено през 1986 година с орден „Кирил и Методий” – I степен. До голяма степен, тези успехи се дължат   на  организационните качества на председателя на читалището Дяко Пенев Милев.От 1947 година до смъртта си 2009 година, той работи с апостолска всеотдайност и инициативност. Носител е на орден „Кирил и Методий” – II степен, златна значка на комитета за култура – София, а през 2003 година за активно участие в политическия живот Дяко Пенев е удостоен със званието Почетен гражданин на Димитровград.

През 1962 година се полагат основите на естрадно-сатиричния състав, носител на златни и сребърни отличия от републиканските фестивали на художествената самодейност. Негов  ръководител беше Дяко Пенев, който е награден със сребърен медал за режисура. През 1987 година естрадно сатиричния колектив е награден с орден „Кирил и Методий” – II степен.

През 1966 година се полагат основите на фолклорната група.В днешно време неин ръководител е Величка Костова.На Петия събор на народното творчество „Копривщица 86” спечелиха 4 златни и един сребърен медал. И до днес фолклорната група продължава да печели медали и лауреатско звание на  фестивалите.

В момента към читалището има сформирани групи по художествено слово,  за патриотични песни,  за руски песни, за стари градски песни и сатирична група.

Успешна и ползотворна е дейността и на библиотеката към Народно читалище „Просвета-1896”, гр. Меричлери.Тя съществува от основаването на читалището. Библиотечния фонд разполага с над 14 500 тома книги. Библиотеката изготвя библиографски справки, уреждат се витрини за бележити дати и събития, годишнини на български и чужди писатели, поети, учени. Към библиотеката има сформиран клуб: „Приятели на книгата”. Провеждат се срещи с писатели и поети, правят се промоции на новоизлезли книги, организират се  културно-масови мероприятия с децата и пенсионерите.

От 2010г. към библиотеката има изграден библиотечно-информационен център по Програма “Глобални библиотеки – България”, който разполага с 5 компютърни конфигурации, мултифункционално устройство и мултимедия. Всичко това спомага за удовлетворяване нуждите на местните жители. 

Задачите и целите на НЧ “Просвета-1896” са да съхрани традициите, обичаите и местния фолклор на дедите ни и да ги предаде на бъдещото поколение и едновремено с това да е в помощ за разнообразяване и улесняване на социалния живот на населението на град Меричлери.