Народно читалище Христо Ботев- 1902г. - гр. Димитровград

Народно читалище Христо Ботев- 1902г. - гр. Димитровград

Народно Читалище “Христо Ботев”  е основано на 06.12.1902 година. Тогава то е  съществувало като читалище “Напредък”. Село Кайджък. Негови основатели са прогресивни селяни и учители – местни жители.Дейността на читалището е продължила до Балканската война 1912г..След войната 1914-1915г. пак се възстановява дейността на читалището.

През 1943г. читалището открива кино, от което кино са набирани парични средства.

През 01.06.1951г. читалище “Напредък” се преименува в читалище “Христо Ботев-1902”.Читалищните деятели работят с ентусиазъм за читалището. Особено се е държало  да се привлече младежта към читалището.

Читалището е културен център и продължава тази традиция, които са му завещани в читалищното дело. За добра дейност – читалищните дейци са награждавани със златни значки от Върховен читалищен съюз. Работели са всеотдайно за издигане културното ниво на жителите на село Раковски, а сега вече на Димитровград.

През всички тези години и до днес читалището  развива многостранни дейности, които имат своя принос в обогатяването на съвременния живот, както на града, така и на региона. Читалището разполага голяма библиотека с много богата литература – днес в нея се съхраняват повече от 15000 тома литература.

През 2003г. НЧ “Христо Ботев-1902” отпразнува своята 100 – годишнина с всички свои самодейци, своите фолклорни колективи  изнасяйки голям концерт, пред читалището.

През всички тези години и до днес читалището развива много голяма културна и творческа дейност. С богатата си на литература библиотека и разнообразни състави и клубове.

Състави и клубове към читалището:

  • Танцов Ансамбъл “Тракия” – Носител на много международни, национални и регионални награди, дипломи и грамоти. През 2007г.
  • ТА “Тракия” получава Сертификат от Международната организация за народно Изкуство – категория I – А. – с председател на комисията – проф. Д-р Тодор Джиджев.Носители са на много международни, национални и регионални награди, многократно са получавали златни и сребърни медали за отличното си представяне на фестивали.
  • Групи за народни хора „Тракия”, основани през 2008г.
  • Детска танцова състав – носител на регионални награди, грамоти и дипломи.
  • Фолклорна група, група за народни обичаи, група за Коледари, група за Лазарки.
  • Детска танцова група за ромски фолклор
  • Детска група за народно пеене 

 

 

Читалището има дългогодишен опит в своята дейност и през годините активно развива певческото и танцово изкуство.

НЧ “ Христо Боте-1902” е било, и ще продължава да бъде средище за духовност – културен център , което се стреми за задоволи духовния интерес. 
Стремежът е да се вписва достойно в изискванията на новото време като най-българска и уникална форма за Просвета и Култура.