Народно читалище Христо Ботев - 1871г. - с. Ябълково

Народно читалище Христо Ботев - 1871г. - с. Ябълково

175 ГОДИНИ ПРОСВЕТНО ДЕЛО В СЕЛО ЯБЪЛКОВО

 

НАЧАЛОТО -1839 година

Просветното дело в село Ябълково е започнало още в далечната 1839 година. Начало поставя създаването на килийно училище в църковния двор. Начело на образователното дело стоят : поп Калин Тенев, поп Ангел Кинтов и поп Тоню. В него се преподава по взаимната метода, при която по-големите ученици помагат в обучението на по- малките.

Училищната рождена дата
е толкова много стара,
че далече губим й следата
на църквата ни в олтара.

С “ Гюлхански Хатишериф” 
от знаменателното 1839-то лето
законно в османския архив
училището ни бе прието

 

Първата училищна сграда (1848 – 1932 г.)

През 1848 г. е построена първата училищна сграда, която се е помещавала в църковния двор.Това е най-високият връх, до който достига просветното дело в онази възрожденска епоха в родното ни село.

 

Национален музей на образованието – гр. Габрово

“В статистиката на училищата ни в Княжество България за 1896/97 г., стр.342 е посочено, че в с.Алмалий (Ябълково) има училище от 1839 г. “

Училището се стабилизира , напуска своята ниска степен на развитие и се устремява към по-високи върхове, когато за учител за повече от 10 г. е назначен Димитър Ралов (1868/78 г.)

 

ЖАЖДА ЗА СВОБОДА
Редом с просветното дело е кипяла и бурна революционна дейност. Основан е таен революционен комитет през 1869 г. с председател Димитър Ралов.  В периода от 1869 – 1873 година са се състояли няколко срещи на Васил Левски с членове на този комитет. Цялата тайна кореспонденция на комитетите в околността е минавала именно през Славянския дом в село Алмали. 

Дойде революционно време
за националната свобода
народът в ръцете си да вземе
сам своята съдба!

Алмалийските училищни двери
денонощно се отварят
Левски, Ралов с революционери
за комитети да разговарят.

 

Барон - Хиршовата железница

През зимата на 1870 година започва строежът на участъка от железопътната линия Одрин – Белово. Село Аламали (Ябълково в днешно време) става главен инженерен стан на работещите. Началник на стоежа е пан Банковски, полски емигрант ,мразещ руснаците и изявен туркофил.Пристигат инженерите Георги Прошек (чех),  Пелц, Свобода, Домбровски и Банковски

Повдигайки духа на  съзаклятниците в село Ябълково, инженерите стават съпричастни на делото по освобождението. Граф Дамбровски  подготвя саботаж по линията срешу влака, който транспортира осъдения Васил Левски. За нещастие обаче не достигат целта си. Изграждането на железницата и превръщането на село Ябълково в един от реалните центрове на комитетите в Тракия играе важна роля в определянето на  бунтовното самосъзнание на жителите.

Новодошлите инженери и архитекти вземат активно участие в революционната подготовка, развиваща се в село Алмали. Извършват множество дейности, които спомагат тамошния комитет – купуват оръжия от Цариград под предлог, че са за охраната на железницата и други подобни актове. По този начин те спечелват уважението и гостоприемството на ябълковци.

 

СЛАВЯНСКИ ДОМ – СЕЛО ЯБЪЛКОВО
Славянският дом в село Алмали години наред е бил огнище на просвета, революционна дейност и средище за съхраняване на народното изкуство за идните поколения. То играе ролята на читалище, в него се пеят бунтовни песни, изнасят се лекции, четат се стиховете на Ботев. За него Ралов казва: “ Тук се чувствахме под закрилата на чешките инженери, изцяло сигурни от турските управници,весело критикувахме цариградското правителство, четяхме Ботевите нападателни статии, декламирахме негови стихове, сънувахме за бъдещата свобода. “

СЛАВЯНСКИ ДОМ – СЕЛО ЯБЪЛКОВО
Георги Прошек събира народни песни, обичаи и снима носии. Нотира ябълковски песни и изпраща снимки и дописки за зверствата, които извърват турците над българското население. Праща ги в Прага до своя брат Богдан. Там Богдан Прошек ги превежда на френски, английски и чешки. Обнародва ги в европейската преса.

65 години – Народен хор село Ябълково

Една от основните инициативи на НЧ “ Христо Ботев – 1871г.” е създаване на Народен хор, който да издири, съхрани и популяризира народните песни и обичаи в нашия край. Със създаването на този хор свързваме името на учителя Радич Кънев в далечната 1949 година.


175 ГОДИНИ ПРОСВЕТНО ДЕЛО В СЕЛО ЯБЪЛКОВО

Това не беше случайно !
Прошек и Пелц – учени 
преподаваха тук омайно
до даскал Ралов наредени.

Така ябълковският човек
все повече образован,
изпраща двадесети век
и започва нов – цивилизован!