Местни избори 2019

СЪОБЩЕНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДИМИТРОВГРАД

Разяснителна кампания - видео

Централна избирателна комисия

Указ № 163 от 10 юли 2019г. за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. (Обн., ДВ бр. 56 от 16.07.2019г.)


Изплащане на възнаграждения на членове на СИК

Получаване на изборни книжа и материали за провеждане на II тур за избори на кмет на кметство с.Крепост

Списък на заличените лица в с.Крепост - II  тур на Местните избори-03.11.2019г.

Съобщение до членовете на СИК във връзка с получаване на възнаграждение по т.1,3 от решение № 659-МИ/23.08.2019г. на ЦИК

Временна организация на движението

График за раздаване на изборни материали на 26.10.2019г.

Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Списък на заличените лица-Местни избори-27.10.2019г.

Обучение на СИК

Краен срок за приемане на заявления за гласуване по настоящ адрес

Промяна в местата за гласуване на 7 секции на територията на община Димитровград

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ЕГН В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

Провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Поставяне на агитационни материали

Предварителен избирателен списък-част I-Местни избори - 27.10.2019г.

Избирателен списък - част II - Местни избори-27.10.2019г

Заповед за определяне на избирателните секции

Приложение №1-ОБХВАТ СЕКЦИИ

Заповед за определяне местата за обявяване на Избирателните списъци

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

Покана за провеждане на консултации за състав на ОИК