Културни институти

Дом-музей „Пеньо Пенев”

Дом-музей „Пеньо Пенев” в Димитровград е акт на благодарствена любов и признателност към една от най-драматичните и провокативни личности в българската поезия от 50-те години на ХХ-ти век – Пеньо Пенев. Музеят пази спомена за него, разказва историята му, популяризира стиховете му. 
През 1964 г. към „Музея на социалистическото строителство” в Димитровград се открива изложба „Пеньо Пенев”, която прераства в постоянна експозиция. От 1970 г. тя е преместена на бул. „Д. Благоев” № 9 в жилището, където е живял поетът. През 1980 г. експозицията е преименувана в Дом-музей „Пеньо Пенев”- Димитровград.

Повече информация

Исторически музей

Исторически музей - Димитровград е културен и научен институт, създаден през 1951 г. Той е първият в България Музей за съвременна история. По профил музеят е общоисторически и има следните отдели: 

  • НОВА И НАЙ-НОВА ИСТОРИЯ
  • ЕТНОГРАФИЯ
  • АРХЕОЛОГИЯ
  • ХУДОЖЕСТВЕН - Художествена галерия „П. Чурчулиев”
  • ФИЛИАЛ „ДОМ-МУЗЕЙ „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

Днес в него могат да се видят артефакти от неолита до съвременността, разположени в четири експозиционни зали.

Повече информация

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ПЕТКО ЧУРЧУЛИЕВ”

Градската художествена галерия «Петко Чурчулиев» съществува като художествена сбирка от 1962г.  По същество тя е  художествен музей, който съхранява над 2250 произведения от близо 400 художници. Обособени  са разделите: Живопис, Графика, Скулптура, Съвременно изкуство и Театрален плакат. Заедно с творбите на бележити български майстори,  в колекцията й са намерили място произведения на художници, свързали творческия си път с Димитровград.
Галерията притежава: 

  • значима колекция сценични плакати на наши и чуждестранни артисти;
  • картини от участниците в Пленерите по живопис,
  • творби от Симпозиума за съвременно изкуство «В собствен контекст` Димитровград» и от програмата  «Имена на 90-те».
  • творба на световно известния художник Христо Явашев (Кристо).
Повече информация

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЬО ПЕНЕВ”

Градска библиотека „Пеньо Пенев” е открита на 12 юли 1953 година. Първоначално за основа на книжния й фонд са послужили 5000 тома книги, постъпили като дарения от библиотеки, предприятия, обществени организации и граждани не само от града, но и от цялата страна. От отчетите на библиотеката за първите години става ясно, че тя е „средище на оживен обмен на книги и културно-просветна работа с младежите – най-многобройните жители на града”.

За разширяване на своята дейност, на 20 ноември 1957 година, библиотеката открива филиал в квартал „Васил Коларов”, поддържа и подвижни библиотеки към предприятия и актив от книгоразносвачи. Започва текущо и регулярно комплектуване на книги, периодични, графични, нотни и др. видове издания. Градска библиотека издирва, съхранява и предоставя за ползване краеведска информация. Превръ- ща се в архив на местния периодичен печат. Всичко това е показател за непрекъснатото й утвържаване като водещ културно-просветен институт.

Повече информация

ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ" 

Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" - Димитровград е културна институция с 60-годишна история. Създаден е през 1953 година с Указ на Държавния съвет на България. Той e единственият държавен театър в не окръжен град. Първият директор, пловдивският режисьор Сашо Симов, човек с неизтощима творческа виталност, съумява да формира трупа и да започне работа. Първата премиера е на Вазовите „Службогонци”. Именно тогава се поставя основата за развитието на професионалното театрално изкуство в града.

Повече информация
свали като .pdf