Кметства

СЕЛО ВЪРБИЦА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ПЕТЪР КАСЕВ тел. 03935/2220 varbitsa@dimitrovgrad.bg

СЕЛО ВОДЕН

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: БОГДАН КИРЕВ тел. 03927/2369 voden@dimitrovgrad.bg

СЕЛО ЗДРАВЕЦ

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ВАСИЛКА ЖЕКОВА тел. 03921/2234 zdravets@dimitrovgrad.bg