Календар образование

Календарен план образование - 2016

2016 - Международна година на географската карта; 2013 - 2022г.- Международно деситилетие за сближаване на културите; 2011 - 2020 - Международно десетилетие на инициативи за пътна безопасност; 2014 - 2024 - Международно десетилетие на устойчива енергия за всички.   № Дейности срок на провеждане място на провеждане отговорни лица или…