Избори за Народно събрание - 4 април 2021г.

Избори за Народно събрание - ЦИК                                                           ЦИК - Видеоклипове в помощ на избирателите

Община Димитровград, уведомява всички граждани, че сайтът на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ, за справки в избирателните списъци за Изборите за Народно събрание на 04 април 2021г., вече е активен.

Сайтът е достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/.

Чрез него всеки гражданин може:

  • Да направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г.
  • Да се информира за секциите и местата на гласуване.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН за справки по ЕГН в избирателните списъци на Община Димитровград: 080020049 /всеки делничен ден от 8.30ч. до 17.00ч./

 

За улеснение на гражданите Община Димитровград предоставя следните начини за подаване на заявления за гласуване по чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, както следва:

 

Приложение № 12 НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители за НС на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

 - Заявление, което следва да се попълни и представи лично на Гише №3 в ЦАО на Общината БЛАНКА

- Заявление, подадено по електронен път (ако лицето притежава КЕП) Е-УСЛУГА

 

Приложение № 14 НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за НС на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

-  Заявление, което следва да се попълни и представи лично на Гише №3 в ЦАО на Общината БЛАНКА

- Заявление, подадено по електронен път (ако лицето притежава КЕП) Е-УСЛУГА 

 

 

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г.     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г. с Указ №…

Въпроси и отговори

1.Имам постоянен и настоящ адрес в две различни населени места в страната. Къде ще мога да гласувам? Трябва да фигурирате в избирателния списък в съответната секция по постоянния Ви адрес, където ще можете да гласувате. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да подадете заявление за…