Избори за Народно събрание - 4 април 2021г.

Избори за Народно събрание - ЦИК                                                           ЦИК - Видеоклипове в помощ на избирателите

Община Димитровград, уведомява всички граждани, че сайтът на Главна Дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към МРРБ, за справки в избирателните списъци за Изборите за Народно събрание на 04 април 2021г., вече е активен.

Сайтът е достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/.

Чрез него всеки гражданин може:

  • Да направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 04 април 2021 г.
  • Да се информира за секциите и местата на гласуване.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН за справки по ЕГН в избирателните списъци на Община Димитровград: 080020049 /всеки делничен ден от 8.30ч. до 17.00ч./

 

За улеснение на гражданите Община Димитровград предоставя следните начини за подаване на заявления за гласуване по чл. 36, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, както следва:

 

Приложение № 12 НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители за НС на 4 април 2021 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

 - Заявление, което следва да се попълни и представи лично на Гише №3 в ЦАО на Общината БЛАНКА

- Заявление, подадено по електронен път (ако лицето притежава КЕП) Е-УСЛУГА

 

Приложение № 14 НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители за НС на 4 април 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

-  Заявление, което следва да се попълни и представи лично на Гише №3 в ЦАО на Общината БЛАНКА

- Заявление, подадено по електронен път (ако лицето притежава КЕП) Е-УСЛУГА 

 

 

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 03.04.2021 г.

  НАСЕЛЕНИ   МЕСТА                           1 –НАПРАВЛЕНИЕ - КРЕПОСТ- 11.30 часа   080                  с. Крепост                 - училище                                                    081                  с. Крепост                 - училище                                                      2 - НАПРАВЛЕНИЕ – ЧЕРНОГОРОВО – 11.40 часа   082                  с. Черногорово        - ритуална зала                               083                  с. Воден                     - кметство                                                      3 - НАПРАВЛЕНИЕ…

Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението

Във връзка с предстоящите избори за членове на Народно събрание на Република България са определени  избирателни секции на територията на Община Димитровград за избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението, както следва: -290900006 избирателна секция за територията на гр.Димитровград с адрес: Димитровград, бул. ” Хр.Ботев” № 45; -2990900048 избирателна…

Заявление от лица под карантина за гласуване с подвижна избирателна кутия

  Община Димитровград уведомява всички избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, че  съгласно Решение на ЦИК № 2159-НС от 02.03.2021г. могат да да гласуват с подвижни избирателни кутии на изборите за Народно събрание на 4 април 2021г. Същите следва  да заявят желанието си чрез подаване…

Районна избирателна комисия Хасково РЕШЕНИЕ № 182 Хасково, 24.03.2021

Районна избирателна комисия Хасково РЕШЕНИЕ № 182 Хасково, 24.03.2021 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 158/20.03.21г. на РИК – 29 Хасково за провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК, специализираните СИК, в изборите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Двадесет и девети изборен район –…

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на допълнително образувани СИК и ПСИК

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на допълнително образувани СИК и ПСИК територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г.     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с подготовката за произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021г.…

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ТРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА -ИЗБОРИ ЗА НС - 04.04.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ТРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА -ИЗБОРИ ЗА НС - 04.04.2021

Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК

Районна избирателна комисия Хасково РЕШЕНИЕ № 158 Хасково, 20.03.2021 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК специализираните СИК, в изборите в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Двадесет и девети изборен район - Хасковски На основание чл. 70, ал. 4 вр. чл. 72, ал.…

Е-услуги за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на ДАЕУ

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани следните електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:   1.            910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 2.            910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал.…