ІX. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” към Общински съвет – Димитровград на 16.04. 2024 г. (вторник), от 17.30 часа, в стая №2…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” към Общински съвет – Димитровград на 19.03. 2024 г. (вторник), от 17.30 часа, в стая №2 на…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П О К А Н А   на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,   С В И К В А М     заседание на ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” към Общински съвет – Димитровград на 20.02. 2024 г. (вторник), от 17.30 часа, в стая №2 на зала „Гросето”…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” към Общински съвет – Димитровград на 6. 02. 2024 г. (вторник), от 17.30 часа, в стая №2…