ІV. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ”  към Общински съвет – Димитровград на 15. 04. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ”  към Общински съвет – Димитровград на 18. 03. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П О К А Н А     на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” към Общински съвет – Димитровград на 19. 02. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ”  към Общински съвет – Димитровград на 5. 02. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая №2…