ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” към Общински съвет – Димитровград  на 16.07. 2024 г. (вторник), от 17.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” към Общински съвет – Димитровград  на 18.06. 2024 г. (вторник), от 17.00 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” към Общински съвет – Димитровград  на 21.05. 2024 г. (вторник), от 17.00 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” към Общински съвет – Димитровград  на 16.04. 2024 г. (вторник), от 17.00 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” към Общински съвет – Димитровград  на 19.03. 2024 г. (вторник), от 17.00 часа, в стая…