Огнян Илиев Тонев

  • Старши експерт ИОТ

  • Стая №65
  • Телефон: 039168229
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№458 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf вх_№458 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№696 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf вх_№696 Огнян Тонев т_2 годишна.pdf