Кирилка Петкова Иванова

  • старши специалист

  • Стая №Гише 1
  • Телефон: 0391/68234, 68214
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№311 Кирилка Иванова т_2.pdf вх_№311 Кирилка Иванова т_2.pdf

2020:

вх_№494 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf вх_№494 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№655 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf вх_№655 Кирилка Иванова т_2 годишна.pdf