Ивелина Петрова Златева

  • Директор на Дневен център за деца с увреждания

  • Стая №https://www.dimitrovgrad.bg/bg/dneven-tsentar-za-detsa-s-uvrezhdaniya
  • Телефон: 03916 75 86, 0885 987 039
  • Електронна поща: www.dcdudg.free.bg

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№355 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf вх_№355 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№540 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf вх_№540 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№698 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf вх_№698 Ивелина Златева т_2 годишна.pdf